Date: April 14, 2024

Bible Text: Exodus 4:24-26, Deuteronomy 6:4-11, Deuteronomy 6:20-25 |

Series: